По-поводу сотрудничества с Ester Holdings


Інвестиційний пай — (відповідно до Федерального закону N 156-ФЗ «Про інвестиційні фонди» від 29 листопада 2001 г.) іменний цінний папір, що засвідчує частку її власника у праві власності на майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, право вимагати від керуючої компанії належного довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, право на отримання грошової компенсації при припиненні договору довірчого управління пайовим інвестиційним фондом з усіма власниками інвестиційних паїв цього пайового инвестиц іонного фонду (припинення пайового інвестиційного фонду).
http://www.esterholdings.com/
Інвестиційний пай відкритого пайового інвестиційного фонду засвідчує також право власника цього паю вимагати від управляючої компанії погашення інвестиційного паю і виплати в зв'язку з цим грошової компенсації, сумірною що припадає на нього частці у праві спільної власності на майно, що складає цей пайовий інвестиційний фонд, в будь-який робочий день.

Інвестиційний пай закритого пайового інвестиційного фонду засвідчує також право власника цього паю вимагати від управляючої компанії погашення інвестиційного паю і виплати в зв'язку з цим грошової компенсації, сумірною що припадає на нього частці у праві спільної власності на майно, що складає цей пайовий інвестиційний фонд, у випадках, передбачених цим законом, право брати участь у загальних зборах власників інвестиційних паїв і, якщо правилами довірчого управління цим пайовим інвестиційним фондом передбачена виплата доходу від довірчого управління майном, що є цей пайовий інвестиційний фонд, право на отримання такого доходу.